Επισκευές Φουσκωτών Σκαφών

Πλήρη τεχνική υποστήριξη σε παντός τύπου φουσκωτού, επισκευή , μετατροπή ,συντήρηση καθώς και αντικατάσταση αεροθαλάμων. Όλες οι παραπάνω εργασίες προσφέρονται με εγγύηση και καλές τιμές.


© 2024 deepbluemarine.gr. All Rights Reserved. Supported by NextLine